Декада української мови та літератури Друк
 

Провідною ідеєю сучасної спеціальної освіти є така організація навчальної роботи, при якій враховувалися б особливості конгнітивної і комунікативної діяльності учня. Українська мова є основним предметом у системі навчально - виховної роботи у школі. Тому ефективність засвоєння мови оцінюється під кутом зору сформованості у школярів навичок логічного, стилістично точного висловлювання думок, розвиток пізнавальних інтересів.

У 2012 -2013 н.р. вся робота школи спрямована на реалізацію науково - методичної проблеми «Формування мовленнєвої компетенції в різних сферах спілкування, оволодіння культурою мовної поведінки - одна з умов соціальної адаптації та подальшої інтеграції дітей у суспільство» і, зокрема, на вдосконалення системи підвищення майстерності педагогічних кадрів, на підвищення результативності навчально - виховного процесу.

 


 

 

Однією з форм роботи з педагогічними кадрами є методичні предметні тижні. З 5 до 14 листопада у школі пройшла декада української мови та літератури під гаслом «Як парость виноградної лози, плекайте мову…».Складовими предметної декади були: відкриті уроки вчителів МОalt

   alt  alt, індивідуальні та групові конкурси дитячої творчості, написання радіодиктанту, екскурсії, літературно - мистецький вечір

alt  alt  alt  alt

alt.

 Робота всіх форм проводилася відповідно до плану роботи і підсумована випуском шкільної газети

alt.